retail
 Ngày 22/05/2022  Ủy Ban Nhân dân Phường 22 chủ trì  tổ chức Hội nghị nhà chung cư  Tòa nhà Ruby bầu ra Ban quản trị Nhiệm Kỳ 4 tại Hội trường Trường Quốc tế Saigon Pearl.( Chương trình Hội nghị và thư mời đính kèm)

retail
 Ngày 20/05/2022 tại Hội trường lớn Trường phổ thông liên cấp song ngữ Quốc tế Wellspring Sài Gòn sẽ tổ chức Lễ công bố và khởi động dự án “ NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC”

© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl