Ngày 22/05/2022  Ủy Ban Nhân dân Phường 22 chủ trì  tổ chức Hội nghị nhà chung cư  Tòa nhà Ruby bầu ra Ban quản trị Nhiệm Kỳ 4 tại Hội trường Trường Quốc tế Saigon Pearl.( Chương trình Hội nghị và thư mời đính kèm)

© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl