CHI TIẾT THANH TOÁN CỦA QUỸ TÒA NHÀ TOPAZ    
01/01/2013 - 31/01/2013    
           
Số TT Ngày giao dịch Nội dung giao dịch Tổng chi trong kỳ    
PHÍ QUẢN LÝ                      484,014,918    
 I - CHI QUA NGÂN HÀNG                     466,626,784    
1 02/01/13 Xử lý côn trùng và chuột tháng 12-2012                          5,500,000    
2 11/01/13 Thanh toán phần còn lại trang trí Giáng sinh 2012                         14,421,000    
3 11/01/13 Dịch vụ vệ sinh tháng 12-2012                      112,469,037    
4 11/01/13 Điện kỳ 2/2013 - đợt 1 khu công cộng                        70,450,424    
5 11/01/13 Dịch vụ bảo vệ tháng 12 -2012                      114,412,584    
6 11/01/13 Vận chuyển rác và thuê thùng rác tháng 12-2012                        12,474,000    
7 11/01/13 Mua thiết bị cho máy phát điện MTU 910                           7,881,940    
8 16/01/13 Xe đẩy troley để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa của cư dân từ taxi vào tòa nhà và ngược lại                        11,011,000    
9 17/01/13 Chăm sóc cây xanh tháng 12-2012                        19,540,695    
10 29/01/13 Điện kỳ 02/13 đợt 2-khu công cộng                        98,466,104    
 II - CHI TIỀN MẶT                       17,388,134    
11 09/01/13 Thanh toán tiền mua 4 lá cờ treo tại sảnh Topaz 1, 2                             200,000    
12 09/01/13 Tạm ứng tiền mua vật tư dùng cho phòng Kỹ thuật Topaz                          2,000,000    
13 10/01/13 Thanh toán tiền thay mực máy in màu tháng 01-2013                          1,750,000    
14 15/01/13 Mua 1 bộ máy vi tính mới cho nhân viên kế toán mới                          7,360,000    
15 15/01/13 Quyết toán tạm ứng tiền mua vật tư dùng cho phòng Kỹ thuật                               51,500    
16 17/01/13 Tạm ứng mua chuột máy tính (1 cái thay cho máy tính camera số 3, 2 cái dự phòng), mua dây tai nghe điện thoại (1 cái thay cho phòng bảo vệ, 2 cái dự phòng)                             798,000    
17 17/01/13 Tạm ứng tiền mua phụ kiện trang trí tết âm lịch 2012                          2,000,000    
18 22/01/13 Tạm ứng tiền mua vật dụng tháng 01-2013                             833,600    
19 23/01/13 Cước điện thoại tháng 12-2012                          2,044,834    
20 25/01/13 Tạm ứng mua 3 lít xăng, 9 cặp pin gắn loa, bao bố phục vụ diễn tập PCCC ngày 26/01/2013                             350,200    
Ghi chú        
4+10 Sẽ thu lại tiền điện kỳ 02/2013 của Công Ty  Vietnam Land SSG số tiền  39.480.430 đồng    
                 Ngày 21 Tháng 02 năm 2013    
 Tổng quản lý VP BQL Savills SGP  Người lập     
           
           
           
         Nguyễn Khoa Minh Trương Thị Mỹ Dung   
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl