CHI TIẾT THANH TOÁN QUỸ TÒA NHÀ SAPPHIRE  
1/101/2013 - 31/01/2013  
       
Số TT
Ngày
giao dịch
Nội dung giao dịch Tổng chi trong kỳ
 
A- PHÍ QUẢN LÝ                     531,035,685  
  I - CHI QUA NGÂN HÀNG                   516,185,318  
1 02/01/13 Xử lý côn trùng & chuột tháng 12/2012                       5,500,000
2 11/01/13 Thanh toán phần còn lại trang trí Giáng sinh 2012                     15,411,000
3 11/01/13 Bơm định lượng phèn nhôm trạm XLNT                       5,935,600
4 11/01/13 Vận chuyển rác & thuê thùng rác tháng 12/2012                     12,474,000
5 11/01/13 Điện kỳ 2/2013 - đợt 1 khu công cộng                     56,042,360
6 16/01/13 Xe đẩy troley cho cư dân Sapphire để vận chuyển hành lý của cư dân từ taxi vào trong tòa nhà và ngươc lại                     11,011,000
7 24/01/13 Điện kỳ 2/2013 - đợt 2 khu công cộng                     58,843,928
8 29/01/13 Chăm sóc cây xanh tháng 12/2012                     29,892,500
9 29/01/13 Vệ sinh mặt ngoài cửa kính Sapphire 2                    143,015,730
10 29/01/13 Bảo vệ tháng 12 - 2012                   114,412,584
11 30/01/13 Điện kỳ 2/2013 - đợt 3 khu công cộng                     63,646,616
  I I- CHI TIỀN MẶT                      14,850,367  
12 09/01/13 Tạm ứng tiền cho kỹ thuật mua 5 dây cấp nước lavabo 40cm (thay 2 cái cho phòng vệ sinh nữ tầng trệt Sapphire 1)                          300,000
13 05/01/13 Thanh toán tiền nước uống tháng 12/2012                       1,500,006
14 09/01/13 Mua 4 lá cờ treo tại sảnh Sapphire 1, 2                          200,000
15 10/01/13 Thay mực máy in màu tháng 01/2013                       1,750,000
16 11/01/13 Quyết toán tạm ứng tiền cho kỹ thuật mua 5 dây cấp nước lavabo 40cm (thay 2 cái cho phòng vệ sinh nữ tầng trệt Sapphire 1)                            25,000
17 17/01/13 Tạm ứng tiền mua vật tư dùng cho phòng kỹ thuật Sapphire                       2,605,000
18 17/01/13 Mua phụ kiện trang trí tết âm lịch                       2,495,000
19 22/01/13 Tạm ứng tiền mua vật dụng tháng 01/2013                          767,400
20 23/01/13 Cước điện thoại tháng 12/2012                       4,511,961
21 30/01/13 Thay mực máy in & sửa máy vi tính                           696,000
       
Ghi chú      
5+7+11 Sẽ thu lại tiền điện của công ty VNL SSG kỳ 2/2013 : 51.023.557    
    Ngày 21 tháng 2 năm 2013  
  Tổng quản lý VP BQL Savills - SGP Người lập  
       
       
       
       
       
  Nguyễn Khoa Minh Trương Thị Mỹ Dung  
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl