CHI TIẾT THANH TOÁN QUỸ TÒA NHÀ SAPPHIRE
1/12/2012 -  31/12/2012
       
Số TT Ngày giao dịch Nội dung giao dịch Tổng chi trong kỳ
A- PHÍ QUẢN LÝ                      583,954,200
  I - CHI QUA NGÂN HÀNG                   550,479,742
1 10/12/12 Xử lý côn trùng & chuột tháng 11/2012                       5,500,000
2 10/12/12 Vệ sinh tháng 11/2012                   112,469,037
3 12/12/12 Vận chuyển rác & thuê thùng rác tháng 11/2012                     12,474,000
4 12/12/12 Hoa trang trí tháng 11/2012                       2,811,000
5 12/12/12 Dịch vụ bảo vệ tháng 11/2012                   114,412,584
6 17/12/12 Điện kỳ 12/2012 - đợt 3                     64,010,936
7 17/12/12 Điện kỳ 01/2013 - đợt 1                     56,391,869
8 24/12/12 Điện kỳ 01/2013 - đợt 2                     55,249,040
9 28/12/12 Phí Quản Lý tháng 12 /2012                     34,826,000
10 28/12/12 Chăm sóc cây xanh tháng 11/2012                     29,892,500
11 28/12/12 Điện kỳ 01/2013 - đợt 3                     62,442,776
  I - CHI TIỀN MẶT                        33,474,458
15 03/12/12 Thanh toán tiền mua con dấu "Trích tiền nước"                             60,000
16 04/12/12 Tạm ứng 50% tiền trang trí Giáng Sinh ở sảnh Sapphire 1,2                     16,225,000
17 15/12/12 Mua 1 máy in kim EPSON LQ-300+II để in hóa đơn                        4,650,000
18 18/12/12 Tạm ứng tiền mua vật dụng văn phòng tháng 12/2012                       1,000,000
19 21/12/12 Cước điện thoại tháng 11/2012                       1,678,218
20 27/12/12 Hoa chưng sảnh                        8,400,000
21 28/12/12 Văn phòng phẩm tháng 12/2012                       1,461,240
       
Ghi chú      
6+7+8 Sẽ thu lại tiền điện của công ty VNL SSG kỳ 1/2013 : 44.582.495 đ  
    Ngày 30 Tháng 1 năm 2013
  Tổng quản lý VP BQL Savills - SGP Kế toán trưởng VP BQL 
       
       
       
       
       
  Nguyễn Khoa Minh Trương Thị Mỹ Dung
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl