CHI TIẾT CHI TIỀN MẶT CỦA QUỸ TÒA NHÀ SAPPHIRE
1/11/2012-> 31/11/2012
       
Số TT Ngày giao dịch Nội dung giao dịch Tổng chi trong kỳ
A- PHÍ QUẢN LÝ                            914,445,656
  I - CHI QUA NGÂN HÀNG                           897,695,236
1 02/11/12 Điện kỳ 11/2012 - đợt 3                            63,629,984
2 02/11/12 Chi hộ Cty BH Bảo Minh tiền bảo hiểm bo mạch điện tử thang máy Sapphire                            75,209,420
3 02/11/12 Chăm sóc cây xanh tháng 9/2012                            36,934,755
4 02/11/12 Cao su chặn bánh xe trước 2 sảnh phía bên ngoài Sapphire                            13,211,000
5 09/11/12 Dịch vụ quản lý tháng 10/2012                            34,826,000
6 09/11/12 Lương tháng 9/2012                          241,269,364
7 12/11/12 Điện kỳ 12/2012 - đợt 1                            66,677,600
8 15/11/12 Vệ sinh tháng 10/2012                          112,469,037
9 15/11/12 Bảo vệ tháng 10/2012                          114,412,584
10 22/11/12 Bao rác tòa nhà Sapphire tháng 11+12/2012+tháng 01/2013                            17,446,000
11 22/11/12 Nâng cấp phần mềm kế toán Misa                              1,261,000
12 22/11/12 Dịch vụ phi quản lý tháng 11/2012                            34,826,000
13 22/11/12 Chăm sóc cây xanh tháng 10 -2012                            29,892,500
14 28/11/12 Điện kỳ 12/2012 - đợt 2                            55,629,992
  I - CHI TIỀN MẶT                             16,750,420
15 07/11/12 Chi tiền dán sticker New tại bảng thông báo của tòa nhà Sapphire                                   40,000
16 09/11/12 Tạm ứng tiền mua bản lề trên cửa kính các sảnh                              1,500,000
17 12/11/12 Chi văn phòng phẩm cho tòa nhà Sapphire tháng 10/2012                              1,244,870
18 14/11/12 Tạm ứng tiền mua phao, ống mềm, cổ dê, dây xiết, keo nhiệt cho để sửa ống bị bể trạm trung gian (nước thải) Sapphire                              2,000,000
19 16/11/12 Quyết toán tạm ứng tiền mua phao, ống mềm, cổ dê, dây xiết, keo nhiệt cho để sửa ống bị bể trạm trung gian (nước thải) Sapphire                              1,020,000
20 16/11/12 Thanh toán tiền mua bộ tời quay thay cho trạm XLNT (Để kéo giỏ rác tại hố thu)                              1,450,000
21 16/11/12 Tạm ứng tiền mua nhu yếu phẩm và vật dụng vệ sinh trong tháng 11/2012                              1,000,000
22 16/11/12 Thanh toán tiền mua bảng thông báo (loại meca để bàn) cho tòa nhà Sapphire                                 220,000
23 23/11/12 Thanh toán tiền điện thoại T10/2012                              4,791,887
24 26/11/12 Thanh toán tiền xét nghiệm nước định kỳ (kỳ 2/2012)                                 180,000
25 29/11/12 Quyết toán tạm ứng tiền mua bản lề trên cửa kính các sảnh                                   12,000
26 30/11/12 Thanh toán tiền gửi thư tháng 11/2012                                 991,963
27 30/11/12 Quyết toán tiền mua vật dụng nhà vệ sinh T11/2012                                   40,500
28 30/11/12 Thanh toán tiền mực in và sửa máy vi tính T11/2012                                  838,000
29 30/11/12 Thanh toán tiền văn phòng phẩm T11/2012                               1,421,200
B - QUY BẢO TRÌ DỰ PHÒNG    
Ghi chú     
2 Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả trở lại cho quỹ cư dân
20 Chi phí này sẽ được phân bổ và thu lại của 3 tòa nhà và khu Villa
23 Chi phí điện thoại sẽ phân bổ cho 3 tòa nhà  
    Ngày 10 Tháng 12 năm 2012
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl