CHI TIẾT CHI TIỀN MẶT VÀ NGÂN HÀNG CỦA QUỸ TÒA NHÀ TOPAZ
01/11/2012- 30/11/2012
       
Số TT Ngày giao dịch Nội dung giao dịch Tổng chi trong kỳ
A- PHÍ QUẢN LÝ                    980,506,381
  I - CHI QUA NGÂN HÀNG                    962,853,021
1 07/11/12 Dịch vụ  quản lý tháng 10/2012                    34,826,000
2 07/11/12 Vệ sinh khung nhôm, kính ốp mặt ngoài Topaz (Tân Thủy Tài)                    36,311,000
3 09/11/12 Lương tháng 9/2012                  244,547,336
4 14/11/12 Điện kỳ 12/12 đợt 1-khu công cộng                    73,153,784
5 15/11/12 Bảo vệ tháng 10/2012                  114,412,584
6 15/11/12 Thanh toán trước 50% chi phí lắp đặt mới bơm tưới cây và tủ điện                     38,236,000
7 22/11/12 Dịch vụ quản lý tháng 11/2012                    34,826,000
8 22/11/12 Nâng cấp phần mềm Misa                      1,261,000
9 22/11/12 Phí vệ sinh  khu công cộng Topaz T.10/2012+KV thang bộ, thang thoát hiểm tầng hầm Topaz tháng 8+9+10/2012                  115,622,716
10 22/11/12 Bao rác tòa nhà Topaz tháng 11+12/2012+tháng 01/2013                    17,446,000
11 22/11/12 Chăm sóc cây xanh tháng 10/2012                    19,540,695
12 27/11/12 Vệ sinh khung nhôm, kính ốp mặt ngoài Topaz                    72,611,000
13 28/11/12 Tiền điện kỳ 12 - trạm XLNT                    64,809,906
14 29/11/12 Điện kỳ 12/12 đợt 2-khu công cộng                    95,249,000
  II - CHI TIỀN MẶT                      17,653,360
15 05/11/12 Thanh toán tiền mực in và sửa máy tinh T10/2012                       5,098,000
16 05/11/12 Tạm ứng tiền mua 02 bộ đóng cửa tự động                       1,500,000
17 07/11/12 Chi tiền dán sticker New tại bảng thông báo của tòa nhà Sapphire                           40,000
18 08/11/12 Thanh toán cước gửi thư tháng 10/2012                         317,339
19 09+29/11/2012 Mua bộ nguồn Adaptor cho Video door phone tầng trệt Topaz 1 sảnh thang máy B+cốt bấm mạng, điện thoại, zắc camera, VDP                      1,000,000
20 09+30/11/2012 Mua đồng hồ nước & phụ kiện gắn cho phòng rác trung tâm tầng trệt và đường by pass nước tái sử dụng tầng hầm Topaz                      1,761,000
21 09/11/12 Tạm ứng tiền mua bản lề trên cửa chính sảnh A Topaz 1                      1,500,000
22 12/11/12 Chi văn phòng phẩm cho tòa nhà Topaz tháng 10/2012                      1,419,330
23 16/11/12 Tạm ứng tiền mua nhu yếu phẩm và vật dụng vệ sinh trong tháng 11/2012                       1,000,000
24 23/11/12 Thanh toán tiền điện thoại tháng 10/2012                      2,211,991
26 26/11/12 Thanh toán tiền xét nghiệm nước định kỳ (kỳ 2/2012)                         180,000
27 29/11/12 Quyết toán tạm ứng tiền mua bản lề trên cửa chính sảnh A Topaz 1                           12,000
30 30/11/12 Thanh toán tiền văn phòng phẩm T11/2012                       1,613,700
B - QUY BẢO TRÌ DỰ PHÒNG                    235,993,615
1 11/07/12 PBT thang máy 01/7/12-30/9/12                  235,993,615
Ghi chú    
4+14 Thu lại tiền điện kỳ 12 của Công Ty TNHH Vietnam Land SSG số tiền  80.842.816 đ  
13 Chi phí này sẽ phân bổ cho 3 tòa nhà và Khu Villa.  
       
    Ngày 10 Tháng 12năm 2012
© Copy Right 2011 - Sai Gon Pearl